Mateřská škola Kšírova
MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, p.o.
Kšírova 3 / 617 00 Brno / Tel.: 545 233 663
email: ksirova@oci.cz
http.msksirova.oci.cz


Uspořádání dne v MŠ je dostatečně pružné, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich změnné či aktuálně změněné potřeby. Respektuje věkové zvláštnosti dětí.

PROVOZ 6:30–16:30

06:30–09:00 Volné hry a činnosti, skupinová i individuální práce s dětmi
09:00–09:50 Dopolední svačina, skupinová práce s dětmi, přípravy na pobyt venku
09:50–11:50 Pobyt venku (délka pobytu je volena s ohledem na  počasí)
11:50–12:30 Převlékání, hygiena, oběd (http://ksirova.oci.cz/web/article_3_jidelnicek.html)
12:30–14:30 Ukládání k odpočinku, spánek, postupné vstávání 
14:30–16:30 Oblékání, odpolední svačina, odpolední hry a činnosti do odchodu domů

PROGRAM zahrnuje tyto činnosti: základní péči o dítě a hrové činnosti, pohybové a zájmové aktivity dětí.

Na jaře a na podzim využíváme zahradu (dle počasí) – ke cvičení, svačinky venku, odpolední činnosti...

Děti přivádět do MŠ dle ŠŘ nejpozději do 8.30 hodin.

V MÍSTNOSTI I PŘI POBYTU VENKU REALIZUJEME:
Spontánní volné hry dětí dle volby, pohybové aktivity bez přesného určování pravidel
Řízené hry, hry s pravidly, cvičení, krátké soustředění, zájmové kroužky.

Veškeré plánování činností vychází z potřeby zájmu dětí. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.

Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí (Pokud to děti potřebují, je jim umožněno uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak má možnost soukromí při osobní hygieně.)

Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo později v ní pokračovat.
Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Při realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky.

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINKY
 Příprava předškoláků na 1. třídu, 10 lekcí. Hodiny probíhají za účasti rodičů.


 

SPOLUPRÁCE EXTERNÍHO LOGOPEDA S RODIČI NA NÁPRAVĚ ŘEČI JEJICH DĚTÍ.

 

Aktuality
31. 8. 2018
UPOZORNĚNÍ
ZMĚNA EMAILOVÉ ADRESY
OD 31. 8. 2018 MÁ ŠKOLA NOVOU EMAILOVOU ADRESU ksirova@oci.cz


8. 1. 2019
NABÍDKA VOLNÉHO MÍSTA
POZICE UČITELKA
HLEDÁME KVALIFIKOVANOU UČITELKU, NA ÚVAZEK 0,371. /U DĚTÍ OD 7.30 - 10 HODIN/


8. 2. 2019
KLUB RODIČŮ
PLATBA NA 2. POLOLETÍ
KDO Z RODIČŮ JEŠTĚ NEUHRADIL PLATBU, AŤ TAK LASKAVĚ UČINÍ DO 15. 2. 2019. DĚKUJEME.


21. 2. 2019
TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ
ČTVRTEK 21. 2. 2019
TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ SE KONAJÍ V 16 HODIN. ÚČAST NUTNÁ,
PROGRAM: SPOLEČNÉ AKCE NA 2. POLOLETÍ, SPOLUPRÁCE S RODINOU APOD.
PRO RODIČE, KTEŘÍ NEMAJÍ MOŽNOST PŘEDAT SVÉ DÍTĚ PO DOBU SCHŮZKY, JINÉ OSOBĚ, PRARODIČŮM,APOD. HLÍDÁNÍ ZAJIŠTĚNO.


21. 2. 2019
TANEČNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK
UKÁZKOVÁ HODINA
VE ČTVRTEK 21. 2. 2019 OD 15. 15 -16 HODIN ZVEME RODIČE NA UKÁZKOVOU HODINU.


26. 2. 2019
KERAMICKÝ KROUŽEK
UKÁZKOVÁ HODINA
V ÚTERÝ 26. 2. 2019 ZVENE RODIČE NA UKÁZKOVOU HODINU OD 15 - 16 HODIN.


7. 3. 2019
JAK SPRÁVNĚ ČISTIT ZOUBKY
ČTVRTEK 7. 3. 2019
POVÍDÁNÍ S DĚTMI O TOM, JAK SE STARAJÍ O SVÉ ZOUBKY/ZA DĚTMI PŘIJDOU STUDENTI LÉK. FAKULTY/. V TENTO DEN AŤ SI DĚTI PŘINESOU ZUBNÍ KARTÁČEK.


13. 3. 2019
JEZÍRKO LIPKA -SOBĚŠICE
13. 3. 2019
POJEDEME S DĚTMI DO JEZÍRKA -STŘEDISKA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY, NA VÝUKOVÝ PROGRAM : MRAVENCOVO DESATERO. MÁME OBJEDNANÝ ŠKOLNÍ AUTOBUS, PROSÍME DĚTI PŘIVEĎTE DO 7.45 HODIN. DEJTE SEBOU DĚTEM BAŤŮŽEK S PLÁŠTĚNKOU, PAPÍROVÝMI KAPESNÍKY. SVAČINKU A PITÍ BEREME ŠKOLNÍ.


1. 4. 2019
DOPRAVNÍ HRÁTKY
PONDĚLÍ 1. 4. 2019
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIJEDE DIVADLO KEJKLE, SE ZÁBAVNÝM A NAUČNÝM PROGRAMEM PRO DĚTI.


2. 5. 2019
ČTVRTEK 2. 5. 2019
VESMÍRNÝ STAN
ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO DĚTI V MŚ.