Mateřská škola Kšírova
MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, p.o.
Kšírova 3 / 617 00 Brno / Tel.: 545 233 663
email: ksirova@oci.cz
http.msksirova.oci.cz


Zaměstnanci školy
Jaroslava Medřická – ředitelka
Marcela Klepáčová – učitelka  
Lenka Plevová - učitelka

Jana Spáčilová – provozní pracovnice

Bc. Diana Raffayová- školní asistent /projekt EU - Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání
ve městě Brně/

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Adriana Blechová tel: 725 654 319
email: gdpr@jkaccounting.cz

Adresa:

Mateřská škola Brno, p.o., Kšírova 141/3, 617 00 Brno-Komárov
IČ: 75 024 390

Zřizovatel:
Statutární město Brno, Městská část Brno-jih, Mariánské náměstí 13, 617 00 Brno

Tel.: +420 545 233 663
E-mail: ksirova@oci.cz   datová schránka: ivaknzc

Mapa:

Mapa MŠ Kšírova 3

Aktuality
24. 2. 2020
PONDĚLÍ 24. 2. 2020
MAŠKARNÍ PLES
TENTO DEN PROSÍM DĚTI PŘIVEĎTE RÁNO DO TŘÍDY JIŽ V MASKÁCH, NEJPOZDĚJI DO 8 HODIN.


25. 2. 2020
ÚTERÝ 25. 2. 2020
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V MŠ
POMÓÓÓÓÓC

PROGRAM O TOM, JAK SE ZACHOVAT V KRIZOVÉ SITUACI, JAK PŘIVOLAT POMOC A JAK SE CHOVAT, NEŽ POMOC DORAZÍ.

......DĚTI SI ANI NEVŠIMNOU, ŽE SE UČÍ NĚCO NOVÉHO NEBO PROHLUBUJÍ JIŽ NAUČENÉ
DĚTI PROSÍME PŘIVEĎTE DO 8 HODIN.


13. 3. 2020
PÁTEK 13. 3. 2020
POHÁDKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
AFRICKÁ POHÁDKA


16. 3. 2020
JARNÍ DÍLNA
PONDĚLÍ 16. 3. 2020
VŠECHNY ZVEME NA SPOLEČNÉ TVOŘENÍ, OD 15 - 17 HODIN.
UKÁZKY TVOŘENÍ BUDOU UMÍSTĚNY V ŠATNĚ.


19. 3. 2020
ČTVRTEK 19. 3. 2020
JAK SE STARAT O ZOUBKY
DĚTI SE ZÁBAVNOU FORMOU SEZNÁMÍ, JAK SE MAJÍ STARAT O SVÉ ZOUBKY. DĚTI S I TENTO DEN PŘINESOU SVŮJ ZUBNÍ KARTÁČEK.


25. 3. 2020
PROJEKT ZDRAVÍ DĚTEM
STŘEDA 25. 3. 2020
POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH V MATEŘSKÉ ŠKOLE - JAK JEL ZDRAVÍK DO ZOO.


22. 4. 2020
STŘEDA 22. 4. 2020
POHÁDKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
VESMÍRNÝ STAN


5. 5. 2020
ÚTERÝ 5. 5. 2020
PROJEKTOVÝ DEN PRO DĚTI HRAZENÝ ZE ŠABLON II
MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA - STAVITEL MĚSTA
DĚTI V TENTO DEN PŘIVEĎTE NEJPOZDĚJI DO 8 HODIN, DĚKUJEME


12. 5. 2020
MAMINKY MAJÍ SVÁTEK
ÚTERÝ 12. 5. 2020
VŠECHNY MAMINKY ZVEME SRDEČNĚ NA OSLAVU JEJICH SVÁTKU, ZAČÍNÁME V 16 HODIN. TĚŠÍ SE VAŠE DĚTI


20. 5. 2020
VÝLET BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM -EDEN
STŘEDA 20. 5. 2020
POJEDEME S DĚTMI NA VÝLET, KDE PROŽIJÍ POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH ČAJE. DĚTI PŘIVEĎTE V TENTO DEN NEJPOZDĚJI DO 7. 15 HODIN!!!! ODJÍŽDÍME BRZY, V 7. 30 HODIN!!!!! NA NIKOHO NEMŮŽEME ČEKAT.