Mateřská škola Kšírova
MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, p.o.
Kšírova 3 / 617 00 Brno / Tel.: 545 233 663
email: ksirova@oci.cz
http.msksirova.oci.cz


Zaměstnanci školy
Jaroslava Medřická – ředitelka
Marcela Klepáčová – učitelka  
Jana Spáčilová – provozní pracovnice

Bc. Diana Raffayová- školní asistent /projekt EU - Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání
ve městě Brně/
Lucie Blažková - školní asistent  /projekt EU - MŠ Brno. Kšírova 22/ 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Yvona Nečasová tel: 725 654 319
email: gdpr@jkaccounting.cz

Adresa:

Mateřská škola Brno, p.o., Kšírova 141/3, 617 00 Brno-Komárov
IČ: 75 024 390

Zřizovatel:
Statutární město Brno, Městská část Brno-jih, Mariánské náměstí 13, 617 00 Brno

Tel.: +420 545 233 663
E-mail: ksirova@oci.cz   datová schránka: ivaknzc

Mapa:

Mapa MŠ Kšírova 3

Aktuality
31. 8. 2018
UPOZORNĚNÍ
ZMĚNA EMAILOVÉ ADRESY
OD 31. 8. 2018 MÁ ŠKOLA NOVOU EMAILOVOU ADRESU ksirova@oci.cz


8. 1. 2019
NABÍDKA VOLNÉHO MÍSTA
POZICE UČITELKA
HLEDÁME KVALIFIKOVANOU UČITELKU, NA ÚVAZEK 0,371. /U DĚTÍ OD 7.30 - 10 HODIN/


8. 2. 2019
KLUB RODIČŮ
PLATBA NA 2. POLOLETÍ
KDO Z RODIČŮ JEŠTĚ NEUHRADIL PLATBU, AŤ TAK LASKAVĚ UČINÍ DO 15. 2. 2019. DĚKUJEME.


21. 2. 2019
TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ
ČTVRTEK 21. 2. 2019
TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ SE KONAJÍ V 16 HODIN. ÚČAST NUTNÁ,
PROGRAM: SPOLEČNÉ AKCE NA 2. POLOLETÍ, SPOLUPRÁCE S RODINOU APOD.
PRO RODIČE, KTEŘÍ NEMAJÍ MOŽNOST PŘEDAT SVÉ DÍTĚ PO DOBU SCHŮZKY, JINÉ OSOBĚ, PRARODIČŮM,APOD. HLÍDÁNÍ ZAJIŠTĚNO.


21. 2. 2019
TANEČNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK
UKÁZKOVÁ HODINA
VE ČTVRTEK 21. 2. 2019 OD 15. 15 -16 HODIN ZVEME RODIČE NA UKÁZKOVOU HODINU.


26. 2. 2019
KERAMICKÝ KROUŽEK
UKÁZKOVÁ HODINA
V ÚTERÝ 26. 2. 2019 ZVENE RODIČE NA UKÁZKOVOU HODINU OD 15 - 16 HODIN.


7. 3. 2019
JAK SPRÁVNĚ ČISTIT ZOUBKY
ČTVRTEK 7. 3. 2019
POVÍDÁNÍ S DĚTMI O TOM, JAK SE STARAJÍ O SVÉ ZOUBKY/ZA DĚTMI PŘIJDOU STUDENTI LÉK. FAKULTY/. V TENTO DEN AŤ SI DĚTI PŘINESOU ZUBNÍ KARTÁČEK.


13. 3. 2019
JEZÍRKO LIPKA -SOBĚŠICE
13. 3. 2019
POJEDEME S DĚTMI DO JEZÍRKA -STŘEDISKA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY, NA VÝUKOVÝ PROGRAM : MRAVENCOVO DESATERO. MÁME OBJEDNANÝ ŠKOLNÍ AUTOBUS, PROSÍME DĚTI PŘIVEĎTE DO 7.45 HODIN. DEJTE SEBOU DĚTEM BAŤŮŽEK S PLÁŠTĚNKOU, PAPÍROVÝMI KAPESNÍKY. SVAČINKU A PITÍ BEREME ŠKOLNÍ.


1. 4. 2019
DOPRAVNÍ HRÁTKY
PONDĚLÍ 1. 4. 2019
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIJEDE DIVADLO KEJKLE, SE ZÁBAVNÝM A NAUČNÝM PROGRAMEM PRO DĚTI.


2. 5. 2019
ČTVRTEK 2. 5. 2019
VESMÍRNÝ STAN
ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO DĚTI V MŚ.