Mateřská škola Kšírova
MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, p.o.
Kšírova 3 / 617 00 Brno / Tel.: 545 233 663
email: ksirova@oci.cz
http.msksirova.oci.cz


Zaměstnanci školy
Jaroslava Medřická – ředitelka
Marcela Klepáčová – učitelka  
Lenka Plevová - učitelka

Jana Spáčilová – provozní pracovnice

Bc. Diana Raffayová- školní asistent /projekt EU - MŠ Brno, Kšírova 63/

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Adriana Blechová tel: 725 654 319
email: gdpr@jkaccounting.cz

Adresa:

Mateřská škola Brno, p.o., Kšírova 141/3, 617 00 Brno-Komárov
IČ: 75 024 390

Zřizovatel:
Statutární město Brno, Městská část Brno-jih, Mariánské náměstí 13, 617 00 Brno

Tel.: +420 545 233 663
E-mail: ksirova@oci.cz   datová schránka: ivaknzc

Mapa:

Mapa MŠ Kšírova 3

Aktuality
11. 5. 2020
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
OTEVŘEN OD 18. 5. 2020 BĚŽNÝ PROVOZ
OD PONDĚLÍ 18. 5. 2020 BUDE PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU ZNOVU OTEVŘENA NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA. NÁSTUP DĚTÍ BUDE MOŽNÝ , ZA URČITÝCH PODMÍNEK. VŠEM RODIČŮM BYLY ZASLÁNY INFORMACE NA JEJICH EMAILOVÉ ADRESY, VČETNĚ ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ.
DĚTI, KTERÉ NEBUDOU SPLŇOVAT DANÉ PODMÍNKY, NEBUDOU ŘÁDNĚ PŘIHLÁŠENY KE STRAVNÉMU A RODIČE NEPŘEDLOŽÍ PODEPSANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, NEBUDOU MOCI BÝT DNE 18. 5. 2020 PŘIJATY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.


11. 5. 2020
ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ
KVĚTEN 2020
VÁŽENÍ RODIČE, ÚPLATU ZA KVĚTEN PROSÍM NEPLAŤTE. ÚHRADA ZA KVĚTEN JE 253,50 KČ, BUDE VYROVNÁNO S PŘEPLATKEM 253, 50 KČ ZA MĚSÍC BŘEZEN 2020.
ČÁSTKU ZA KVĚTEN 253,50 KČ UHRADÍ POUZE TI RODIČE, KTEŘÍ BŘEZEN ZAPLATILI POZDĚJI, JIŽ SE SNÍŽENOU ČÁSTKOU. DĚKUJEME.


12. 5. 2020
PRÁZDNINOÝ PROVOZ
OD 7. 7. - 10. 7. 2020
VÝDEJ PŘIHLÁŠEK JE 27.5. A 28. 5. 2020 OD 6.30 DO 16 HODIN.
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK A VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ JE 10. 6. OD 10 - 16 HODIN A 11. 6. 2020 OD 10 - 14 HODIN.


3. 6. 2020
PROJEKT ZDRAVÍ DĚTEM
3. 6. 2020
POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH V MATEŘSKÉ ŠKOLE - JAK JEL ZDRAVÍK DO ZOO.


16. 6. 2020
ÚTERÝ 16. 6. 2020
PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM 2019/20


22. 6. 2020
PROJEKTOVÝ DEN PRO DĚTI
PONDĚLÍ 22. 6. 2020
MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA - STAVITEL MĚSTA,HRAZENO Z PROJEKTU ŠABLONY II. DĚTI PŘIVĚĎTE V TENTO DEN NEJPOZDĚJI DO 8 HODIN, DĚKUJEME.