Mateřská škola Kšírova
MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, p.o.
Kšírova 3 / 617 00 Brno / Tel.: 545 233 663
email: ksirova@oci.cz
http.msksirova.oci.cz


Zaměstnanci školy
Jaroslava Medřická – ředitelka
Marcela Klepáčová – učitelka  
Lenka Plevová - učitelka

Jana Spáčilová – provozní pracovnice

Bc. Diana Raffayová- školní asistent /projekt EU - MŠ Brno, Kšírova 63/

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Adriana Blechová tel: 725 654 319
email: gdpr@jkaccounting.cz

Adresa:

Mateřská škola Brno, p.o., Kšírova 141/3, 617 00 Brno-Komárov
IČ: 75 024 390

Zřizovatel:
Statutární město Brno, Městská část Brno-jih, Mariánské náměstí 13, 617 00 Brno

Tel.: +420 545 233 663
E-mail: ksirova@oci.cz   datová schránka: ivaknzc

Mapa:

Mapa MŠ Kšírova 3

Aktuality
19. 6. 2020
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
7. 7. - 10. 7. 2020
PROVOZ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI


2. 7. 2020
PĚKNÉ LÉTO
A DOVOLENOU
PŘEJEME VŠEM NAŠIM DĚTEM
A RODIČŮM.


8. 9. 2020
ŠKOLNÍ ROK 2020/21
ZAČÍNÁ V ÚTERÝ 1. 9. 2020
TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ SE KONAJÍ
V ÚTERÝ 8. 9. 2020 V 16 HODIN.