Mateřská škola Kšírova
MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, p.o.
Kšírova 3 / 617 00 Brno / Tel.: 545 233 663
ksirova@czmail.eu
www.ksirova.oci.cz


Čarodějnice 2014

Mikuláš, 5. 12. 2013

Výlet do Dolních Kounic, 3. 12. 2013

Vánoce, 16. 12. 2013

Dyne 2013 <<< Dýňová strašidla, 11. 10. 2013

Namest 2013 <<< Výlet – Náměšť nad Oslavou, 12. 6. 2013

kejklir 2013 <<< Zábavné odpoledne pro děti – červen 2013

SV matek 2013 <<< Oslava svátku matek, květen 2013

policie 2013 <<< Přednáška "Bezpečnost silničního provozu, 7. 5. 2013

karneval 2013 <<< Karneval 2013

Vánoční besídka <<< Vánoční besídka (18. 12. 2012)

Veselé tancování <<< Veselé tancování v klubu na Leitnerce (12. 12. 2012)

Mikuláš 2012 <<< Mikulášská nadílka v MŠ (5. 12. 2012)

Nebe a peklo <<< Nebe a Peklo, Vyškov (3. 12. 2012)

Dýňová strašidla <<< Dýňová strašidla (12. 10. 2012)

Pohádka o perníkové chaloupce <<< Pohádka O perníkové chaloupce (17. 5. 2012)

Exteriér mateřské školy <<< Exteriér mateřské školy Kšírova

 

 

Aktuality