Mateřská škola Kšírova
MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, p.o.
Kšírova 3 / 617 00 Brno / Tel.: 545 233 663
email: ksirova@oci.cz
http.msksirova.oci.cz


 

 

 

 

Aktuality
8. 1. 2019
NABÍDKA VOLNÉHO MÍSTA OD 1. 9. 2019
POZICE UČITELKA MŠ
HLEDÁME KVALIFIKOVANOU UČITELKU, NA ÚVAZEK 0,371.
/U DĚTÍ v rozmezí OD 8 - 12 HODIN, dle týdenního rozpisu/


26. 2. 2019
ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO MŠ
2. 5. a 3. 5. 2019
Výdej přihlášek bude probíhat
15. 4. 2019 od 10 - 11 hodin /PRO RODIČE,
KTEŘÍ NEMAJÍ PŘÍSTUP K INTERNETU, NEMAJÍ MOŽNOST SI PŘIHLÁŠKU SAMI VYTISKNOUT A POTŘEBUJÍ PORADIT/

Sběr přihlášek bude probíhat:
2. 5. 2019 od 10 - 16. 00 hodin
3. 5. 2019 od 10 - 14. 00 hodin


26. 4. 2019
UPOZORNĚNÍ PRO MAMINKY
SPOLEČNÉ TVOŘENÍ
ŽÁDÁME MAMINKY, KTERÉ RÁDY TVOŘÍ, ABY DONESLY DO MŠ UKÁZKU SVÉ TVORBY. NA ZÁKLADĚ ZÁJMU VYBEREME, CO BUDEME PAK SPOLEČNĚ TVOŘIT PŘI PŘÍLEŽITOSTI OSLAV SVÁTKU MATEK V NAŠÍ MŠ, DNE 15. 5, 2019.


9. 5. 2019
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
OD 1. 7. - 4. 7. 2019
29. a 30. 5.2019 Zápis na léto - 1. 7. - 4. 7. 2019: Výdej žádostí, evidenčních listů, přihlášek ke stravování.
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v době letního prázdninového provozu vydáváme rodičům osobně na MŠ Kšírova ve dnech 29.května od 6. 30 do 15. 30 hod. a 30. května od 6.30 hod do 16.30 hod.

Červen 2019
12. a 13. 6. 2019 Zápis na léto - Sběr žádostí
Sběr vyplněných formulářů, vydání rozhodnutí o přijetí k prázdninovému provozu a platba v hotovosti, proběhne 12.června od 6. 30 - 15 hodin a 13. června 2019 od 6. 30 do 14 hod.


15. 5. 2019
SVÁTEK MAMINEK
STŘEDA 15. 5. 2019
VŠECHNY MAMINKY ZVEME NA SVÁTEČNÍ ODPOLEDNE DO MŠ, OD 15. 30 HODIN.
TĚŠÍ SE VAŠE DĚTI


16. 5. 2019
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
ČTVRTEK 16. 5. 2019
ZÁBAVNÉ A NAUČNÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI, NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ.


27. 5. 2019
FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ
PONDĚLÍ 27. 5. 2019
DĚTI TENTO DEN PŘIVEĎTE PROSÍM NEJPOZDĚJI DO 7. 45 HODIN
A PŘEDEJTE JE P. UČITELCE JIŽ NACHYSTANÉ /OBLEČENÉ, UČESANÉ/ NA FOTOGRAFOVÁNÍ.


29. 5. 2019
I TATÍNCI MAJÍ SVÁTEK
VE STŘEDU 29. 5. 2019
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME NA ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE,
OD 15. 30 HODIN - BAVÍ SE CELÁ RODINA. MÍSTO - ZAHRADA MŠ.
TĚŠÍ SE VAŠE DĚTI


31. 5. 2019
VÝLET
KUNŠTÁT A JESKYNĚ RUDKA
JEDEME S DĚTMI AUTOBUSEM NA VÝLET DO KUNŠTÁTU, KDE SE DĚTI SEZNÁMÍ V PEKÁRNĚ, JAK SE PEČE CHLEBA. V RUDCE NAVŠTÍVÍ JESKYNI BLANICKÝCH RYTÍŘŮ. DĚTI PROSÍM PŘVEĎTE NASNÍDANÉ. POKUD SE VAŠEMU DÍTĚTI DĚLÁ ŠPATNĚ, DONESTE PROSÍM LÉK PROTI NEVOLNOSTI A PŘEDEJTE PANÍ UČITELCE. SEBOU DĚTEM DEJTE BAŤŮŽEK S PITÍM, KAPESNÍKY A PLÁŠŤĚNKOU. SVAČINKU BEREME ŠKOLNÍ.
JE NUTNÉ BÝT V TENTO DEN DO 7. 30 HODIN.


18. 6. 2019
PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
ÚTERÝ 18. 6. 2019
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI A JEJICH RODIČE,
SPOJENÉ S PASOVÁNÍM PŘEDŠKOLÁKŮ. PŘIJEDE ZA NÁMI DIVADLO NETRATRDLO.
ZAČÍNÁME OD 16 HODIN. NA ZÁVĚR SI UDĚLÁME TÁBORÁK.