Mateřská škola Kšírova
MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, p.o.
Kšírova 3 / 617 00 Brno / Tel.: 545 233 663
ksirova@czmail.eu
www.ksirova.oci.cz


 

 

 

 

Aktuality
9. 2. 2018
ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO MŠ
ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO MŠ NA ŠK. ROK 2017/18
BLIŽŠÍ INFORMACE PRO RODIČE: www.zapisdoms.brno.cz
VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY NA MŠ: 5. 4. 2018 OD 10 -11 HODIN.
PRO RODIČE, KTEŘÍ NEMAJÍ MOŽNOST SI PŘIHLÁŠKU SAMI VYTISKNOUT, NEBO POTŘEBUJÍ PORADIT.
SBĚR PŘIHLÁŠEK:
2. 5. 2018 OD 8. 30 - 15 HODIN
3. 5. 2018 OD 8. 30 - 14 HODIN


11. 4. 2018
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
OD 9. 7. - 13. 7. 2018
VÝDEJ PŘIHLÁŠEK NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ:
28. 5. 2018 a 29.5. 2018 od 6.30 – 16.00

SBĚR PŘIHLÁŠEK:
4. 6. 2018 a 5. 6. 2018 od 8.30 –16.00

VÝDEJ ROZHODNUTÍ:
14. 6. 2018 OD 6.30 – 14. 00
18. 6. 2018 OD 8.30 – 16. 00


30. 5. 2018
STŘEDA 30. 5. 2018
GALERIE SKLENĚNKA + ZAHRADNÍ ŽELEZNICE DRÁSOV
PROSÍME V TENTO DEN PŘIVEĎTE JIŽ NASNÍDANÉ DĚTI, DO 7. 30 HODIN. SVAČINKU BEREME ŠKOLNÍ. DO BAŤŮŽKU DĚTEM SEBOU DEJTE PITÍ V PET LAHVI, PAPÍROVÉ KAPESNÍČKY, PLÁŠTĚNKU. OBLEČENÍ SPORTOVNÍ, DLE POČASÍ. VÝLET JE POLODENNÍ, DĚTI SI PROSÍME VYZVĚDNĚTE AŽ PO SPANÍ.POKUD SE DĚLÁ VAŠEMU DÍTĚTI ŠPATNĚ V AUTOBUSU, NAHLASTE PANÍ UČITELCE A PŘEDEJTE KINEDRYL. DĚKUJEME.


5. 6. 2018
HASIČSKÝ SBOR NA NAŠÍ ZAHRADĚ
POZNÁME NĚCO NOVÉHO
ÚTERÝ 5. 6. 2018
VÝUKOVÝ PROGRAM PRO DĚTI, VEDENÝ Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje

Obsah programu:
Ukázka techniky a oblečení např. zásahového obleku.
Dráha pro děti (děti prolezou s plyšovým medvědem tunel, a odnesou ho až k domečku, který imituje požár v něm. Domeček děti
uhasí vodou pomoci proudnice)
Děti pomocí magnetek poskládají záchranáře, policistu a hasiče. Následně k nim jsou schopni přiřadit i auta.
Rodičům budou předány informace v oblasti požární ochrany. Kdo má z rodičů zájem, může se zúčastnit, program bude od 9. 30 – 11. 30 hodin.
Ukázka obvazové techniky a první pomoc např. při popáleninách, zlomeninách atd.
odměny dětem ve formě vystřihovánek, omalovánek, pexesa atd.


11. 6. 2018
PROJEKT V MŠ - DOPRAVNÍ VÝCHOVA
11. 6. - 15. 6. 2018
BLIŽŠÍ INFORMACE BUDOU DOPLNĚNY POZDĚJI.


13. 6. 2018
AKCE PRO DĚTI A RODIČE
STŘEDA 13. 6. 2018 od 16 hodin.
Zahradní akce pro děti a jejich rodiče na téma bezpečnosti dětí v silničním provozu.
Tato akce je v návaznosti na dopravní výchovu, která probíhá pro děti v MŠ od 11. 6. – 15. 6. 2018. Akce bude probíhat na zahradě s 9 stanovišti, kde budou děti s rodiči plnit úkoly, při splnění alespoň 6 úkolů dostanou malý dáreček
- akce bude hrazena z projektu, takže pro vás neplynou žádné náklady
- program trvá cca 2h, od 16 do 18h, dle zájmu lidí
Co bysme potřebovali, abyste k tomu zajistili:
- potřebujeme pomoci asi na 3 stanovištích - 3 dospělé osoby
- půjčit volné prostranství na zahradě
- zajistit účast alespoň 20 dětí s rodiči


19. 6. 2018
ÚTERÝ 19. 6. 2018
LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM OD 16 HODIN
BLIŽŠÍ INFORMACE BUDOU DOPLNĚNY POZDĚJI.


21. 6. 2018
JEZÍRKO LIPKA
ČTVRTEK 21. 6. 2018
JEZÍRKO LIPKA – BRNO – SOBĚŠICE
DĚTI PŘIVEĎTE DO MŠ, DO 8 HODIN.
SVAČINKU BEREME ŠKOLNÍ. SEBOU DĚTEM DEJTE BAŤŮŽEK, VE KTERÉM BUDE PLÁŠTĚNKA, KAPESNÍKY A PITÍ V PET V LAHVI.
NÁVŠTĚVA VE VČELÍM ÚLE
Pojedeme na dobrodružnou výpravu do světa včel! Děti si vyzkoušejí různá včelí řemesla a u proskleného včelího úlu pozorují život včely. Ochutnají včelí produkty a vyrobí si svíčku z včelího vosku.
Program začíná loutkovým příběhem. Žáci se seznámí s životem včel. S vývojem včely a s jedinci ve včelstvu se seznámí formou didaktického puzzle. Při pohybové hře na pavouka běžníka se dozví o některých nepřátelích včel. Různá včelí řemesla si vyzkouší při pohybové didaktické hře a u proskleného včelího úlu pozorují život včely. Seznámí se s včelími produkty, některé z nich ochutnají a vyrobí si svíčku z včelího vosku. Zahrají si opakovací pohybovou hru na královny a dělnice.
CÍLE PROGRAMU
________________________________________
Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k uvědomění si důležitosti včel pro přírodu a člověka.